Obligațiile proprietarilor conform legii 196/2018

/ Legislativ, Noutati/ 0 comentarii

Extrase din Legea 196/2018 privind obligațiile proprietarilor Obligațiile proprietarilor – Art. 30. – (1) Proprietarii din condominii au obligația să notifice președintelui orice schimbare intervenită în structura și numărul membrilor familiei prin deces, căsătorii sau nașteri, persoanele luate în spațiu, precum și locatarii/comodatarii ca urmare a închirierii sau a împrumutării locuinței. (2)Notificarea prevăzută la alin. (1) se face în scris

Mai mult

Drepturile proprietarilor conform legii 196/2018

/ Legislativ, Noutati/ 0 comentarii

Extrase din Legea 196/2018 privind drepturile proprietarilor Drepturile proprietarilor – Art. 27. – Toți proprietarii membri ai asociației de proprietari au dreptul să participe, cu drept de vot, la adunarea generală a asociației de proprietari, să își înscrie candidatura, să candideze, să aleagă și să fie aleși în structura organizatorică a asociației de proprietari. Pentru a beneficia de dreptul de

Mai mult

Propunere regulament condominiu în consecința legii 196/2018

/ Noutati/ 0 comentarii

În temeiul art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice aduce la cunoștința publicului textul următorului proiect de act normativ: Ordin al viceprim-ministrului,ministrul dezvoltarii regionale si administratiei publice privind aprobarea continutului-cadru al statutului si al regulamentului de condominiu. Propunere regulament condominiu. Proiectul de act normativ a fost publicat in data de 03.10.2018.

Mai mult

Acord asociere și act adițional a acordului de asociere pe legea 196/2018

/ Legislativ, Noutati, Sabloane/ 0 comentarii

Extrase din Legea 196/2018 privind acord de asociere și act adițional la acordul de asociere Acord asociere – Art. 16. – (1) Hotărârea proprietarilor privind constituirea asociaţiei de proprietari se consemnează prin proces-verbal, înregistrat în registrul unic al asociaţiei de proprietari care cuprinde procesele-verbale ale adunării generale, comitetului executiv şi cenzorului/comisiei de cenzori, semnate de toţi proprietarii care şi-au dat consimţământul. Procesul-verbal

Mai mult

Obligații administrator asociație de proprietari conform legii 196/2018

/ Legislativ, Noutati/ 0 comentarii

Obligații Administrator Articole evidențiate privind o parte din responsabilitățile globale ale administratorului Obligații administrator – Art. 2. – În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificații: e)atestat – actul care dovedește calitatea de administrator de condominii, prin care persoanele fizice care dețin certificate de calificare, conform lit. f), sunt atestate de către primar, la propunerea

Mai mult

Adunare generală conform lege 196/2018

/ Legislativ, Noutati/ 0 comentarii

ADUNARE GENERALĂ Articole evidențiate privind o parte din procesul și obligațiile adunării generale CAPITOLUL V – Organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari Art. 45. – Organele asociației de proprietari sunt: a) adunarea generală; b) comitetul executiv; c) președintele; d) cenzorul sau comisia de cenzori. Adunare generală – Art. 27. – Toți proprietarii membri ai asociației de proprietari au dreptul să participe, cu drept de

Mai mult

Obligații președinte asociație de proprietari conform legii 196/2018

/ Legislativ, Noutati/ 0 comentarii

Obligații Președinte Articole evidențiate privind o parte din responsabilitățile globale ale președintelui Obligații președinte – Art. 17. – (7) Înscrierea ulterioară în asociație a proprietarilor care nu au fost prezenți la adunarea proprietarilor în vederea constituirii asociației de proprietari sau care au dobândit calitatea de proprietari ulterior adunării de constituire, după caz, se face la cererea scrisă a acestora, prin semnarea

Mai mult

Obligații comitet executiv asociație de proprietari conform legii 196/2018

/ Legislativ, Noutati/ 0 comentarii

OBLIGAȚII COMITET EXECUTIV Articole evidențiate privind o parte din responsabilitățile globale ale comitetului executiv Obligații comitet executiv – Art. 22. – (1) Proprietarii din condominii trebuie să adopte un document scris cu privire la regulile și condițiile de folosință a părților comune ale condominiului și normele de conduită și bună vecinătate dintre proprietari, numit regulament al condominiului. (2)Regulamentul condominiului se

Mai mult

Regulament asociație bloc conform 196/2018

/ Legislativ, Noutati/ 0 comentarii

Regulament asociație – Un document foarte important a aparut în secțiunea a 2-a din capitolul II (vom încerca să punem la dispoziție un model dar nu prea curând întrucât intrarea în vigoare a noii legi ne va modifica puțin procedurile de lucru) CAPITOLUL II Înființarea și înregistrarea asociației de proprietari Sectiunea a 2-a Regulamentul condominiului Regulament asociație Art. 22. –

Mai mult

Obligații cenzor asociație de proprietari conform legii 196/2018

/ Legislativ, Noutati/ 0 comentarii

OBLIGATII CENZOR Articole evidențiate privind o parte din responsabilitățile globale ale cenzorului Obligatii cenzor-Art.28. – (4) În cazul în care preşedintele sau administratorul nu ia toate măsurile necesare în scopul facilitării accesului proprietarilor la documentele contabile sau la orice alt document al asociaţiei de proprietari, conform legii, proprietarii au dreptul de a notifica despre aceasta comitetul executiv şi cenzorul/comisia de

Mai mult

Obligații asociație conform legii 196/2018

/ Legislativ, Noutati/ 0 comentarii

OBLIGATII ASOCIATIE Articole evidențiate privind o parte din responsabilitățile globale ale asociației Obligatii asociatie –Art.8. – Unităţile deţinătoare a cărţii tehnice a clădirilor sunt obligate să transmită asociaţiilor de proprietari, cu titlu gratuit, cărţile tehnice ale construcţiilor, la solicitarea acestora. Unităţile în arhiva cărora se găsesc proiectele clădirilor sunt obligate să elibereze asociaţiilor de proprietari copii ale proiectelor de clădiri

Mai mult

Contravenții și sancțiuni pe legea noua 196/2018

/ Legislativ, Noutati/ 0 comentarii

CAPITOLUL IX Contravenţii şi sancţiuni Art. 102. (1) Următoarele fapte constituie contravenţii, dacă nu au fost săvârşite în astfel de condiţii încât să constituie, potrivit legii penale, infracţiuni: a) neconvocarea adunării generale, conform prevederilor prezentului act normativ; b) necomunicarea de către proprietar a modificării suprafeţei utile către asociaţia de proprietari şi administraţia financiară locală; c) neluarea de către asociaţia de

Mai mult

Fiscalitate asociații

/ Info/ 0 comentarii

Fiscalitate asociații – Contabilitate asociații (Fiscalitate asociații) Din punct de vedere fiscal, organizațiile nonprofit sunt considerate „contribuabili”, potrivit dispozițiilor art. 13 din Codul fiscal și pct. 1 din Normele metodologice aprobate prin HG 44/2004, cu modificările și completările ulterioare. Potrivit art. 13 din Codul fiscal, fundațiile, asociațiile, organizațiile sunt persoane obligate la plata impozitului pe profit conform Titlului II din Codul fiscal. Aceste entități trebuie

Mai mult

Promulgare Lege 196/2018 care înlocuiește 230/2007

/ Noutati/ 2 comentarii

Promulgare Lege 196/2018 – Contabilitate asociații Joi 19.07.2018 a fost promulgată, prin Decretul Prezitențial 588/2018, noua Lege privind înființarea organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari și administrarea condominiilor – legea 196/2018 Aceasta intră în vigoare în termen de 60 de zile de la data publicării în Monitorul Oficial, moment în care vechea Lege 230/2007 cu Normele de aplicare se abrogă.

Mai mult

Organigramă asociație

/ Proceduri/ 0 comentarii

Orice asociație de proprietari, ca principiu economic și de funcționalitate, se compară cu o companie. Ierarhia pornește de la Adunarea Generală (AG). Pentru bunul mers al acesteia, AG mandatează Comitetul Executiv (CE) pentru a contracta și a angaja personal pe toate domeniile specifice și în funcție de nevoile asociației. Preşedintele asociaţiei de proprietari reprezintă asociaţia în derularea contractelor angajate de aceasta

Mai mult

GDPR Date cu caracter personal

/ Info, Legislativ

GDPR Vă respectăm confidențialitatea și ne angajăm să vă protejăm datele personale. Această declarație de confidențialitate vă va informa cu privire despre modul în care vă gestionăm datele personale, drepturile dvs. de confidențialitate și modul în care vă protejează legea. Citiți cu atenție această declarație de confidențialitate înainte de a utiliza Serviciile noastre. În această declarație de confidențialitate sau Regulament

Mai mult

Ghid asociatii privind prelucari de date efectuate prin sisteme de supraveghere

/ Noutati/ 0 comentarii

GHID PRIVIND PRELUCRĂRILE DE DATE CU CARACTER PERSONAL EFECTUATE PRIN INTERMEDIUL SISTEMELOR DE SUPRAVEGHERE VIDEO INSTALATE ÎN CADRUL ASOCIAȚIILOR DE PROPRIETARI I. Preambul Având în vedere: – numărul mare de asociaţii de proprietari care au instalat sisteme de supraveghere video în condominiile pe care le reprezintă, – aspectele semnalate Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal  (denumită în

Mai mult

Organigrama asociatie

/ Noutati/ 0 comentarii

Cu toate explicatiile posibile si toate posibilitatile de documentare, in secolul prezent, inca refuzam sa procesam drepturile si obligatiile pe care le avem cand vine vorba despre traiul la bloc. Ne confruntam din ce in ce mai des cu locatari nemultumiti care au impresia ca scopul nostru general este acela de a lua decizii eronate in asociatie si de a

Mai mult

Procedura privind prelucrarea extrasului bancar

/ Proceduri/ 0 comentarii

Fiind promotori ai transparentei, Doxal recomanda si agreaza orice forma de plata electronica printre care si Transferul sau Depunerea in contul asociatiei. Procesul de transfer este relativ unul simplu pentru majoritatea persoanelor care detin cont bancar. Transferul se efectueaza prin aplicatii de Internet Banking puse la dispozitie de banca care a deschis contul. Atat la depunere la ghiseu cat si

Mai mult

Extrasul de cont – ce reprezinta

/ Info, Noutati/ 0 comentarii

Extrasul de cont reprezinta inregistrarea tuturor tranzactiilor procesate de banca in cont in numele titularului de la precedentul extras. Arata exact ce s-a intamplat in cont si permite verificarea inregistrarii corecte a tranzactiilor. Extrasul de cont arata cand si pentru ce suma: – a fost emis un cec – au fost retrasi bani de la bancomat – au fost plătite

Mai mult