Recomandare C5BIS

/ februarie 4, 2016/ Recomandari/ 0 comentarii

Recomandare C5BIS Asociatia de proprietari bloc C5BIS, sustine si apreciaza, in urma colaborarii, societatea SC DOXAL LEADER SRL. Implicarea si profesionalismul echipei Doxal ne-au determinat sa contractam si sa continuam colaborarea in domeniul serviciilor de administrare contabila, pe care aceasta societate le ofera clientilor sai la un nivel ridicat de calitate si determinare. Suportul oferit pe parcursul derularii contractului si

Mai mult

Recomandare L42

/ februarie 4, 2016/ Recomandari/ 0 comentarii

Recomandare L42 – contabilitate asociatii de proprietari Asociatia de proprietari Bloc L42, doreste sa-si exprime aprecierea fata de colaborarea cu societatea Doxal Leader Srl pentru serviciile de administrare contabila. Colaborarea noastra cu aceasta firma a inceput in anul 2012 pe partea de servicii de administrare contabila, si continua si in prezent. Putem confirma satisfactia noastra ca beneficiar al serviciilor de

Mai mult

Atributii comitet executiv

/ februarie 3, 2016/ Noutati/ 0 comentarii

HOTARÂRE Nr. 1588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari Atributii Comitet Executiv ART. 16 Comitetul executiv, format dintr-un numar impar de membri alesi de adunarea generala, reprezinta asociatia de proprietari în administrarea si exploatarea cladirii, cu exceptia atributiilor rezervate exclusiv proprietarilor cu privire la

Mai mult

Adunare Generala conform HG 1588/2007

/ ianuarie 29, 2016/ Noutati/ 0 comentarii

HOTARÂRE Nr. 1588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari Adunare Generala ART. 14 (1) Proprietarii membri ai asociatiei de proprietari se întrunesc în adunari generale ordinare sau extraordinare. (2) Adunarea generala ordinara are loc cel putin o data pe an, în primul trimestru. Convocarea

Mai mult

Comunicat primarie sector 3 privind declaratiile de impunere pentru locurile de parcare

/ ianuarie 28, 2016/ Noutati/ 0 comentarii

Comunicat primarie sector 3 privind declaratiile de impunere pentru locurile de parcare Comunicatul Primarie Sector 3 la data de 28.01.2015 „Declarațiile de impunere pentru parcări vor fi depuse doar de cei care nu au contract Declarațiile de impunere privind utilizarea locurilor publice pentru parcări vor fi depuse doar de contribuabilii care nu au încheiat, până acum, un contract legal cu

Mai mult

Declaratia de impunere pentru locul de parcare 2016

/ ianuarie 28, 2016/ Noutati/ 0 comentarii

Potrivit Hotararii nr.218/2015 a Consiliul General al Municipiului Bucuresti, incepand din acest an, pe langa achitarea taxei, bucurestenii sunt nevoiti sa depuna si o declaratie-tip, pana cel mai tarziu la 31 ianuarie a.c, care se numeste “Declaratie de impunere privind stabilirea taxei pentru utilizarea locurilor publice”. In caz contrar, se aplică amenzi, cuprinse intre 70 de lei si 796 de

Mai mult

Informarea trimestriala a proprietarilor cu privire la situatia financiara a asociatiei de proprietari – Legea 34/2015

/ ianuarie 28, 2016/ Noutati/ 2 comentarii

Informarea trimestriala a proprietarilor cu privire la situatia financiara a asociatiei de proprietari – Legea 34/2015 La art. 36, (legea 230/2007) după litera f), a fost introdusa, in 2015, o nouă literă, litera g). art. 36 lit. g) prevede faptul ca administratorul, persoana fizica sau juridica, are urmatoarea atributie: „informarea trimestrială, in scris sau prin posta electronica, a proprietarilor, membrii asociatiei de proprietari,

Mai mult

Repartizarea cheltuielilor de alta natura – contabilitate asociatii de proprietari

/ ianuarie 27, 2016/ Noutati/ 0 comentarii

SECTIUNEA a 7-a Repartizarea cheltuielilor de alta natura ART. 53 Cheltuielile de alta natura reprezinta cheltuielile efectuate pentru plata unor servicii care nu pot fi repartizate dupa criteriile prevazute la art. 47 lit. a) – c) din Legea nr. 230/2007. ART. 54 Cheltuielile de alta natura reprezinta cheltuielile asociatiei de proprietari pentru: lucrarile de întretinere, reparatii si înlocuiri la antena

Mai mult

Repartizarea cheltuielilor pe consumatori tehnici – contabilitate asociatie de proprietari

/ ianuarie 27, 2016/ Noutati/ 0 comentarii

SECTIUNEA a 6-a Repartizarea cheltuielilor pe consumatori tehnici ART. 51 Cheltuielile pe consumatori tehnici reprezinta cheltuielile asociatiei de proprietari pentru: încalzirea proprietatilor individuale – apartamente, spatii cu alta destinatie decât aceea de locuinta (energia termica sub forma de caldura; combustibilul si energia electrica pentru încalzire; salariu/remuneratie pentru fochist si echipament de lucru; costuri pentru functionarea instalatiilor de încalzire centrala). ART.

Mai mult

Repartizarea cheltuielilor pe beneficiari – contabilitate asociatii de proprietari

/ ianuarie 27, 2016/ Noutati/ 2 comentarii

HOTARÂRE Nr. 1588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari SECTIUNEA a 5-a Repartizarea cheltuielilor pe beneficiari ART. 48 Cheltuielile pe beneficiari reprezinta cheltuielile aferente serviciilor de care beneficiaza în mod individual proprietarii, toti sau în parte, gestionate financiar prin intermediul asociatiei de proprietari. ART.

Mai mult

Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviza de proprietate – contabilitate asociatii de proprietari

/ ianuarie 27, 2016/ Noutati/ 0 comentarii

HOTARÂRE Nr. 1588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari SECTIUNEA a 4-a Repartizarea cheltuielilor pe cota-parte indiviza de proprietate ART. 43 Cheltuielile pe cota-parte indiviza de proprietate, în functie de suprafata utila a apartamentelor si a spatiilor cu alta destinatie decât aceea de locuinta,

Mai mult

Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale – contabilitate asociatie de proprietari

/ ianuarie 27, 2016/ Noutati/ 0 comentarii

HOTARÂRE Nr. 1588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari SECTIUNEA a 3-a Repartizarea cheltuielilor pe consumuri individuale ART. 39 (1) Cheltuielile pe consumuri individuale reprezinta cheltuielile asociatiei pentru: apa rece si canalizare; apa calda menajera; energia termica, combustibilul si apa rece pentru prepararea apei

Mai mult

Repartizarea cheltuielilor pe numar de persoane – contabilitate asociatii de proprietari

/ ianuarie 27, 2016/ Noutati/ 0 comentarii

HOTARÂRE Nr. 1588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari SECTIUNEA a 2-a Repartizarea cheltuielilor pe numar de persoane ART. 34 Cheltuielile care sunt determinate de numarul persoanelor care locuiesc în condominiu si nu pot fi individualizate pe fiecare proprietar pe baza unor dispozitive de

Mai mult

Repartizarea cheltuielilor rezultate din intretinerea, repararea si exploatarea condominiilor

/ ianuarie 27, 2016/ Noutati/ 0 comentarii

Hotararea de guvern 1588/2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari SECTIUNEA 1 Repartizarea cheltuielilor rezultate din intretinerea, repararea si exploatarea condominiilor ART. 32 (1) Toti proprietarii au obligatia sa plateasca lunar, conform listei de plata a cheltuielilor asociatiei de proprietari, în avans sau pe baza facturilor emise de furnizori,

Mai mult

Perle de la bloc – Partea a 3-a

/ ianuarie 26, 2016/ Noutati/ 0 comentarii

Perle de la bloc – Partea a 3-a 19. „Domnule administrator, vreau să vă atrag atentia că zugravul nostru, pe care l-ati pus să văruiască peretii de pe scară, nu ar trebui să fie chiar asa de mandru de opera lui… O fi uitat, săracul, că prin pereti mai sunt si usi, asa că a dat cu var si peste

Mai mult

Perle de la bloc – Partea a 2-a

/ ianuarie 26, 2016/ Noutati/ 0 comentarii

Perle de la bloc – Partea a 2-a 10. „Catre presedintele blocului: nu stiu cum va numiti, dar sper ca ma cunoasteti, pentru ca sunt proprietarul care n-a mai dat pe acasa de trei luni si, fiind plecat din tara, vreau sa ma scoateti de la intretinere”. 11. „Cum se face ca din atatea proprietare coafate, aranjate, parfumate de nu

Mai mult

Perle de la bloc – partea 1

/ ianuarie 26, 2016/ Noutati/ 0 comentarii

Perle de la bloc Cautand pe internet anumite informatii am dat peste cateva „perle” al proprietarilor pe forumul adb.ro . Domnule administrator, stiu ca am vreo 40 milioane restanta, dar ce-mi dati daca o achit pe toata deodata? Faceti reducere? Cum sa nu ma supar pe presedinte, cand luna trecuta mi-a trecut restanta desi vorbisem cu el intre 4 ochi…?

Mai mult

Incetarea destinatiei folosintei comune – noul cod civil legea nr 287 2009 actualizata 2013

/ ianuarie 26, 2016/ Noutati/ 0 comentarii

Incetarea destinatiei folosintei comune Legea 287 din 2009 Codul civil CAPITOLUL IV Proprietatea comuna SECTIUNEA a 3-a Coproprietatea fortata Art. 658. (1) Incetarea destinatiei folosintei comune pentru partile comune din cladirile cu mai multe etaje sau apartamente se poate hotari cu acordul tuturor coproprietarilor. (2) In cazul incetarii destinatiei de folosinta comuna în conditiile alin. (1), devin aplicabile dispozitiile privitoare

Mai mult

Legea 34/2015 pentru completarea art. 36 din legea 230/2007

/ ianuarie 18, 2016/ Legislativ, Noutati/ 0 comentarii

Legea nr. 34/2015 pentru completarea art. 36 din Legea nr. 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari (M. Of. nr. 490 din 23 iulie 2007; cu modif. ult.). Noua reglementare La art. 36, după litera f), se introduce o nouă literă, litera g). Potrivit noii reglementări, art. 36 lit. g) prevede faptul că administratorul, persoană fizică sau juridică, are următoarea atribuție: „informarea trimestrială,

Mai mult