Eliberare adeverinte vanzare apartament

/ Proceduri

Procesul de eliberare adeverinte vanzare apartament este un proces care implica mai multe persoane, acesta devenind din usor in complex in situatiile neplacute in care nu se respecta pasii de mai jos.

La vanzarea unui apartament, legea prevede ca obligatorie prezentarea de catre vanzator a Adeverintei de la Asociatia de Proprietari, care sa ateste situatia platilor cheltuielilor de intretinere.

 

Iata ce prevede Legea 230/200 la Articolul 20, al. 2 si 3

2) Notarii publici nu vor autentifica actele de instrainare fara o adeverinta din partea 
asociatiei de proprietari, care sa reprezinte dovada achitarii la zi a cotelor de contributie la cheltuielile asociatiei de proprietari, eliberata in original sub semnatura presedintelui si a administratorului asociatiei de proprietari, cu precizarea numelui şi prenumelui acestora, si cu stampila asociatiei de proprietari. Actele de instrainare incheiate cu nerespectarea acestei obligatii sunt nule de drept.

(3) In cazul existentei unor datorii catre asociatia de proprietari, instrainarea proprietatii se poate face numai daca se introduce in contract o clauza privitoare la preluarea datoriilor de catre cumparator.

(eliberare adeverinte vanzare apartament)

In calitate de Proprietar, Dvs. aveti raporturi finale cu Presedintele Asociatiei, acesta avand semnatura si stampila Asociatiei.

In cazul in care sunteti in situatia de a avea nevoie de o adeverinta eliberata de Asociatie, pentru Notar, in vederea vanzarii locuintei , recomandam efectuarea unei cereri scrise catre Presedinte cu cel putin 48 ore inainte.
Deasemenea daca doriti sa apareti cu 0 datorii pe adeverinta respectiva trebuie sa efectuati plata din timp pentru a aparea si pe extrasele bancare ca suma incasata (intre 24-48 ore in zilele lucratoare).

DOXAL elibereaza Adeverintele de vanzare locuinta doar in baza documentelor justificative (extrasele bancare care atesta suma incasata sau confirmare scrisa de la Presedinte cu suma incasata).

 

Procesul de eliberare Adeverinte vanzare apartament este urmatorul:

I. In situatia in care Doxal are acces la contul Asociatiei

1.Proprietarul are acces la internet si/sau e-mail

-Solicitantul deschide un tichet pe site-ul de Suport Doxal/ trimite un email la contabilitate@doxal.ro , cu cel putin 24h inainte, prin care solicita Eliberarea adeverintei pentru notar in vederea vanzarii apartamentului.

-Colegii Doxal, vor verifica extrasul bancar si apoi vor actualiza soldul apartamentului in sistem, cu suma intrata in cont;

NOTA1: in situatia in care contul bancar nu se actualizeaza pana la ora 15:00,  eliberarea adeverintei de vanzare se completeaza cu sumele existente in sistem.

-Colegii Doxal vor completa adeverinta cu SOLDUL existent, in 3 exemplare din care: 1 exemplar ramane la Doxal si contine textul „Am primit 2 exemplare, data si semnatura solicitantului;

In intervalul orar 16:00-17:00 Luni-Vineri, solicitantul este asteptat in cadrul biroului Doxal pentru eliberare adeverintei.

NOTA2: In cadrul biroului Doxal Solicitantul va completa cererea pentru eliberarea adeverintei { 022.[v1.0][DOXAL]Cerere-Eliberare-Adeverinta} , la care anexeaza copie dupa actul de identitate. (se pot face copii in cadrul biroului Doxal)

2. Proprietarul NU are acces la internet si/sau e-mail

-Solicitantul emite o cerere catre Presedintele Asociatiei de proprietari.

-Presedintele informeaza colegii Doxal despre solicitarea Dvs. cu cel putin 24 ore inaintea eliberarii acesteia.

-Colegii Doxal, vor verifica extrasul bancar si apoi vor actualiza soldul apartamentului in sistem, cu suma intrata in cont;

NOTA3: in situatia in care contul bancar nu se actualizeaza pana la ora 15:00,  eliberarea adeverintei de vanzare se completeaza cu sumele existente in sistem.

-Colegii Doxal vor completa adeverinta cu SOLDUL existent, in 3 exemplare din care: 1 exemplar ramane la Doxal si contine textul „Am primit 2 exemplare, data si semnatura solicitantului;

-In intervalul orar 16:00-17:00 Luni-Vineri, solicitantul este asteptat in cadrul biroului Doxal pentru eliberare adeverintei.

NOTA4: In cadrul biroului Doxal Solicitantul va completa cererea pentru eliberarea adeverintei
{ 022.[v1.0][DOXAL]Cerere-Eliberare-Adeverinta } , la care anexeaza copie dupa actul de identitate. {se pot face copii in cadrul biroului Doxal}

 

II. In situatia in care Doxal NU are acces la contul Asociatiei

-Solicitantul emite o cerere catre Presedintele Asociatiei de proprietari.

-Presedintele informeaza colegii Doxal despre solicitarea Dvs. cu cel putin 24 ore inaintea eliberarii acesteia.

-Colegii Doxal, vor verifica extrasul bancar si apoi vor actualiza soldul apartamentului in sistem, cu suma intrata in cont;

NOTA5: in situatia in care contul bancar nu se actualizeaza pana la ora 15:00 sau nu avem confirmarea scrisa a presedintelui asupra intrarii banilo rin cont,  eliberarea adeverintei de vanzare se completeaza cu sumele existente in sistem.

-Colegii Doxal vor completa adeverinta cu SOLDUL existent, in 3 exemplare din care: 1 exemplar ramane la Doxal si contine textul „Am primit 2 exemplare, data si semnatura solicitantului;

-In intervalul orar 16:00-17:00 Luni-Vineri, solicitantul este asteptat in cadrul biroului Doxal pentru eliberare adeverintei.

NOTA6: In cadrul biroului Doxal Solicitantul va completa cererea pentru eliberarea adeverintei
{ 022.[v1.0][DOXAL]Cerere-Eliberare-Adeverinta } , la care anexeaza copie dupa actul de identitate. (se pot face copii in cadrul biroului Doxal).

 

III. In situatia in care asociatia are deschise metodele alternative de plata SelfPay(zebrapay), PayPoint sau Plata cu Cardul bancar din avizier

-Solicitantul emite o cerere catre Presedintele Asociatiei de proprietari sau direct catre Doxal.

-Colegii Doxal, vor verifica soldul apartamentului si registrele electronice de incasari alternative.

NOTA 7 timpii de inregistrare plati: SelfPay(zebrapay) inregistrare plata instant; PayPoint inregistrare plata in 24 ore; Card bancar din avizier – inregistrare plata instant.

NOTA 8 in situatia in care sistemul nu se actualizeaza pana la ora sosirii, eliberarea adeverintei de vanzare se completeaza cu sumele existente in sistem.

-Colegii Doxal vor completa adeverinta cu SOLDUL existent, in 3 exemplare din care: 1 exemplar ramane la Doxal si contine textul „Am primit 2 exemplare, data si semnatura solicitantului;

-In intervalul orar 16:00-17:00 Luni-Vineri, solicitantul este asteptat in cadrul biroului Doxal pentru eliberarea adeverintei.

NOTA 9 in cadrul biroului Doxal Solicitantul va completa cererea pentru eliberarea adeverintei
{
022.[v1.0][DOXAL]Cerere-Eliberare-Adeverinta } , la care anexeaza copie dupa actul de identitate. (se pot face copii in cadrul biroului Doxal)