OG 4 / 2017 din 20 iulie 2017

/ Noutati/ 0 comentarii

OG 4 / 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (majorare contributii contracte part-time)

Ordonanta care schimba impozitarea contractelor part-time a fost publicata in Monitorul Oficial si trebuie aplicata de la 1 august.

In Monitorul Oficial nr. 598 din 25.07.2017 a fost publicata Ordonanta Guvernului Romaniei nr. 4/20.07.2017 pentru modificarea si completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal.

Forma finală aprobata de Executiv releva ca statul a renuntat la ideea de a cere o declaratie pe propria raspundere persoanelor care realizeaza in aceeasi luna venituri din salarii in baza a doua sau mai multe contracte individuale de munca.

 


ORDONANŢĂ Nr. 4/2017 din 20 iulie 2017
pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal
EMITENT: GUVERNUL ROMÂNIEI
PUBLICATĂ ÎN: MONITORUL OFICIAL NR. 598 din 25 iulie 2017
În temeiul art. 108 din Constituţia României, republicată, şi al art. 1 pct. I.10 din Legea nr.
161/2017 privind abilitarea Guvernului de a emite ordonanţe,
Guvernul României adoptă prezenta ordonanţă.

ART. I
Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 688 din 10 septembrie 2015, cu modificările şi completările ulterioare, se modifică şi se completează după cum urmează:
1. Articolul 140 se modifică şi va avea următorul cuprins:
„ART. 140
Baza de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoane asimilate acestora, prevăzute la art. 136 lit. c)
(1) Pentru persoanele prevăzute la art. 136 lit. c), baza lunară de calcul pentru contribuţia de asigurări sociale o reprezintă suma câştigurilor brute prevăzute la art. 139, realizate de persoanele fizice care obţin venituri din salarii sau asimilate salariilor asupra cărora se datorează contribuţia individuală.
(2) Prin excepţie de la prevederile alin. (1), în cazul câştigului lunar brut prevăzut la art. 139,
realizat în baza unui contract individual de muncă cu normă întreagă sau cu timp parţial, al cărui nivel este sub nivelul salariului minim brut pe ţară garantat în plată aprobat prin hotărâre a Guvernului, venitul luat în calcul la determinarea bazei lunare de calcul al contribuţiei de asigurări sociale datorate de angajatori sau persoanele asimilate acestora este salariul minim brut pe ţară în vigoare în luna pentru care se datorează contribuţia de asigurări sociale, corespunzător numărului zilelor lucrătoare din lună în care contractul a fost activ.
(3) Prevederile alin. (2) nu se aplică persoanelor prevăzute la art. 136 lit. c), pe perioada în care salariaţii acestora se află în una dintre următoarele situaţii:
a) sunt elevi sau studenţi, cu vârsta până la 26 de ani, aflaţi într-o formă de şcolarizare;
b) sunt ucenici, potrivit legii, în vârstă de până la 18 ani;
c) sunt persoane cu dizabilităţi cărora prin lege li se recunoaşte posibilitatea de a lucra mai puţin de 8 ore pe zi;
d) au calitatea de pensionari pentru limită de vârstă în sistemul public de pensii, cu excepţia
pensionarilor pentru limită de vârstă care beneficiază de pensii de serviciu în baza unor legi/statute speciale, precum şi a celor care cumulează pensia pentru limită de vârstă din sistemul public de pensii cu pensia stabilită în unul dintre sistemele de pensii neintegrate sistemului public de pensii;
e) realizează în cursul aceleiaşi luni venituri din salarii sau asimilate salariilor în baza a două sau mai multe contracte individuale de muncă, iar baza lunară de calcul cumulată aferentă acestora este cel puţin egală cu salariul minim brut pe ţară.
(4) În aplicarea prevederilor alin. (3), angajatorul solicită documente justificative persoanelor
fizice aflate în situaţiile prevăzute la alin. (3) lit. a), c) şi d), iar în cazul situaţiei prevăzute la alin. (3)
lit. e), procedura de aplicare se stabileşte prin ordin al ministrului finanţelor publice.”
2. La articolul 158, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (3), cu următorul
cuprins:
„(3) Prevederile art. 140 alin. (2) – (4) se aplică în mod corespunzător.”
ART. II
Prin derogare de la prevederile art. 4 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile art. I intră în vigoare la data de 1 august 2017 şi se aplică începând cu veniturile aferente lunii august 2017.

PRIM-MINISTRU
MIHAI TUDOSE
Contrasemnează:
p. Ministrul finanţelor publice,
Daniela Pescaru,
secretar de stat
p. Ministrul muncii şi justiţiei sociale,
Teiu Păunescu,
secretar de stat
p. Ministrul sănătăţii,
Rareş Trişcă,
secretar de stat
Bucureşti, 20 iulie 2017.
Nr. 4.

OG 4 / 2017 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal (majorare contributii contracte part-time)

https://suport.doxal.ro

Lasa un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.