Organizare Adunarea Generala

/ Sabloane

Organizare Adunarea Generala Asociatii de Proprietari

Pentru ca suntem la inceput de an si pentru ca Adunarile Generale trebuiesc sa inceapa, va ajutam cu documentele necesare unei astfel de intalniri.

Coform Capitolului II
„Infiintarea, organizarea, functionarea si administrarea asociatiei de proprietari” , Art.14 din Normele metodologice de aplicare ale Legii 230/2007:

” (2) Adunarea generala ordinara are loc cel putin o data pe an, in primul trimestru. Convocarea se asigura de presedintele sau de comitetul executiv al asociatiei de proprietari.

(4) Proprietarii trebuie anuntati, prin afisare la loc vizibil sau pe baza de tabel nominal convocator, asupra datei adunarii generale a asociatiei de proprietari cu cel putin 7 zile inainte ca aceasta sa aiba loc, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunarii generale.

(5) Adunarea generala a asociatiei de proprietari poate adopta hotarari daca majoritatea proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari sunt prezenti personal sau prin reprezentant legal. Daca nu este intrunit cvorumul necesar de jumatate plus unu, adunarea va fi suspendata si reconvocata in termen de maximum 10 zile de la data primei convocari. La adunarea generala reconvocata, daca exista dovada ca toti membrii asociatiei de proprietari au fost convocati, hotararile pot fi adoptate, indiferent de numarul membrilor prezenti, prin votul majoritatii acestora. Dovezi ale convocarii si reconvocarii constituie afisul de la avizier si tabelul nominal convocator cu semnaturi.”

Capitolul VI „Cheltuielile asociatiei de proprietari”
Art. 45 / Normele metodologice de aplicare ale Legii 230/2007:

” (2) Înainte de inceputul urmatorului an fiscal si pentru fiecare an fiscal ce urmeaza, comitetul executiv va pregati si va prezenta proprietarilor in adunarea generala un buget anual de venituri si cheltuieli, suficient pentru a acoperi cheltuielile asociatiei de proprietari, inclusiv fondurile necesare organizarii si functionarii acesteia.”

 

OrganizareAG

Icon

Tabel Prezenta Adunare Generala 30.25 KB 695 downloads

ASOCIATIA DE PROPRIETARI  BLOC _____ STRADA________________...
Icon

Model buget venituri si cheltuieli asociatie de proprietari 35.27 KB 800 downloads

BUGETUL de venituri si cheltuieli al Asociatiei...
Icon

Imputernicire vot asociatie de proprietari 28.20 KB 604 downloads

ASOCIATIA DE PROPRIETARI  BLOC _____ ADRESA...
Icon

Cerere inscriere in asociatia de proprietari 28.48 KB 297 downloads

Nr_____Data_____________                             ...
Icon

Hotarare Sedinta Adunare Generala 36.87 KB 714 downloads

Hotarare Sedinta Adunare Generala HOTARAREA ADUNARII...
Icon

Convocator Adunare Generala 29.16 KB 708 downloads

Covocator Adunare Generala CONVOCARE ADUNARE...
Icon

Reconvocare Adunarea Generala 28.81 KB 427 downloads

 RECONVOCARE ADUNARE GENERALA   Se reconvoaca...