Organizare Adunarea Generala

/ ianuarie 15, 2015/ Sabloane

Organizare Adunarea Generala Asociatii de Proprietari

Pentru ca suntem la inceput de an si pentru ca Adunarile Generale trebuiesc sa inceapa, va ajutam cu documentele necesare unei astfel de intalniri.

Coform Capitolului II
„Infiintarea, organizarea, functionarea si administrarea asociatiei de proprietari” , Art.14 din Normele metodologice de aplicare ale Legii 230/2007:

” (2) Adunarea generala ordinara are loc cel putin o data pe an, in primul trimestru. Convocarea se asigura de presedintele sau de comitetul executiv al asociatiei de proprietari.

(4) Proprietarii trebuie anuntati, prin afisare la loc vizibil sau pe baza de tabel nominal convocator, asupra datei adunarii generale a asociatiei de proprietari cu cel putin 7 zile inainte ca aceasta sa aiba loc, inclusiv cu privire la ordinea de zi a adunarii generale.

(5) Adunarea generala a asociatiei de proprietari poate adopta hotarari daca majoritatea proprietarilor membri ai asociatiei de proprietari sunt prezenti personal sau prin reprezentant legal. Daca nu este intrunit cvorumul necesar de jumatate plus unu, adunarea va fi suspendata si reconvocata in termen de maximum 10 zile de la data primei convocari. La adunarea generala reconvocata, daca exista dovada ca toti membrii asociatiei de proprietari au fost convocati, hotararile pot fi adoptate, indiferent de numarul membrilor prezenti, prin votul majoritatii acestora. Dovezi ale convocarii si reconvocarii constituie afisul de la avizier si tabelul nominal convocator cu semnaturi.”

Capitolul VI „Cheltuielile asociatiei de proprietari”
Art. 45 / Normele metodologice de aplicare ale Legii 230/2007:

” (2) Înainte de inceputul urmatorului an fiscal si pentru fiecare an fiscal ce urmeaza, comitetul executiv va pregati si va prezenta proprietarilor in adunarea generala un buget anual de venituri si cheltuieli, suficient pentru a acoperi cheltuielile asociatiei de proprietari, inclusiv fondurile necesare organizarii si functionarii acesteia.”

 

OrganizareAG

Icon

Tabel Prezenta 98.00 KB 471 downloads

ASOCIATIA DE PROPRIETARI  BLOC _____ STRADA________________ NR______ SECTOR ____ _____________________________________________________________________________       TABEL...
Icon

Model buget venituri si cheltuieli 37.56 KB 521 downloads

BUGETUL de venituri si cheltuieli al Asociatiei de Proprietari  Conform prevederilor...
Icon

Imputernicire 29.31 KB 280 downloads

ASOCIATIA DE PROPRIETARI  BLOC _____ ADRESA _____________________________ SECTOR...
Icon

Cerere inscriere in asociatie 29.51 KB 177 downloads

Nr_____Data_____________                             ...
Icon

Hotarare Sedinta Adunare Generala 39.92 KB 501 downloads

Hotarare Sedinta Adunare Generala HOTARAREA ADUNARII GENERALE A ASOCIATIEI DE PROPRIETARI BLOC...
Icon

Convocator Adunare Generala 27.04 KB 497 downloads

Covocator Adunare Generala CONVOCARE ADUNARE GENERALA   Se convoaca Adunarea Generala...
Icon

Reconvocare Adunarea Generala 45.16 KB 320 downloads

 RECONVOCARE ADUNARE GENERALA   Se reconvoaca Adunarea Generala a Asociatiei de...