Raspuns PMB in privinta eliminarii repartitoarelor de caldura

/ Noutati/ 1 comentarii

Care este parerea Dvs. asupra acestui raspuns?
Sunteti de acord cu aceasta obligativitate de montare/utilizare a repartitoarelor de caldura?
Daca DA de ce ? Daca NU de ce?

În atenţia: Asociaţiei de proprietari a blocului PXX
                   Str. XXXXX nr.XX, Bl.PXX, Sector X.

Referitor la sesizarea dvs., înregistrată la Primăria Municipiului Bucureşti– Registratura cu nr.15106XX/15.05.2017 şi la Direcţia Utilităţi Publice cu nr.62XX/16.05.201X, în care reclamaţi faptul că Asociaţia de proprietari a blocului PXX, din Str. XXXXX nr.XX, Bl.PXX, Sector X, intenţioneză să renunţe la utilizarea repartitoarelor de costuri, vă comunicăm următoarele:

            Baza legală care prevede obligativitatea folosirii repartitoarelor de costuri în cazul condominiilor branșate la sistemul de termoficare al municipiului București, indiferent de eventuale hotărâri contrarii ale adunărilor generale ale asociațiilor de proprietari, este reprezentată de:

·               Art. 29 alin. (1) din Legea 325/2006 a serviciului public de alimentare cu energie termică: „În cazul consumatorilor dintr-un condominiu, alimentaţi printr-un branşament termic comun, sunt obligatorii montarea de către proprietari a repartitoarelor de costuri şi stabilirea unei metodologii de repartizare a costurilor, aprobată în adunarea generală a asociaţiei de proprietari/locatari, în baza metodologiei-cadru elaborate de ANRSC”. Facem precizarea că în prezent, în cadrul condominiilor dotate cu repartitoare de costuri pentru încălzire, metodologia de repartizare a costurilor este elaborată de către ANRSC și aprobată prin Ordinul nr. 343/2010. Aplicarea Ordinului 343 este obligatorie, fără a fi necesară aprobarea în adunarea generală a asociației.

·               Art. 10, alin. (5) din Legea 121/2014 privind eficiența energetică: „În imobilele de tip condominiu racordate la sistemul de alimentare centralizată cu energie termică este obligatorie montarea contoarelor până la 31 decembrie 2016 pentru individualizarea consumurilor de energie pentru încălzire/răcire şi apă caldă la nivelul fiecărui apartament sau spaţiu cu altă destinaţie, în cazul în care utilizarea de contoare individuale nu este fezabilă din punct de vedere tehnic sau nu este eficientă din punctul de vedere al costurilor este obligatorie montarea repartitoarelor individuale de costuri pe toate corpurile de încălzire din fiecare unitate imobiliară în parte”.
Sanctiuni în caz de nerespectare a prevederilor legale:
·               Art. 47 alin. (1) lit. b) din Legea 51/2006 privind serviciile comunitare de utilități publice: „Constituie contravenţie în domeniul serviciilor de utilităţi publice şi se sancţionează cu amendă de la 500 lei la 1.000 lei nerespectarea de către utilizatori a termenelor de încheierea a acţiunii de contorizare individuală la nivel de apartament”.

·               Conform Art. 30: alin (1), lit. a) din Legea 230/2007 privind înființarea, organizarea și funcționarea asociațiilor de proprietari, una dintre atribuțiile comitetului executiv reprezentat de președinte, este aceea de respectare a prevederilor legale. În aceeași Lege, la Art. 56 alin. (1) litera b) se precizeaza: „Constituie contravenţii următoarele fapte: b) neîndeplinirea atribuţiilor de către preşedinte, membrii comitetului executiv…”, iar în cadrul aceluiași articol, la alin. (2) lit. a) se precizează că sancțiunea în acest caz este amenda de la 500 la 3.000 lei.

Sancțiunile se aplică prin sesizarea Poliției Locale a Municipiului Bucureşti – Serviciul Transporturi, Utilităţi Publice

Legat de modalitatea de citire şi calcul a energiei termice Ordinul ANRSC nr.343/2010 specifică la art.1, alin.4 următoarele: Montarea şi/sau exploatarea repartitoarelor de costuri sau a contoarelor de energie termică la nivel de apartament se pot/poate realiza numai de persoane juridice autorizate de Autoritatea de Reglementare pentru Serviciile Comunitare de Utilităţi Publice (ANRSC).

Cu stimă,

                                     Director Executiv                         Şef Serviciu

1 Comentariu

  1. Primaria minte sfruntat! Ce sanctiune daca art.47 alin1 a fost modificat la data 26-nov-2016 prin Art. I, punctul 75. din Legea 225/2016, eliminându-se amenda pentru cei care nu doresc montarea de repartitoare (apometre) de apartament.

Lasa un Comentariu

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

You may use these HTML tags and attributes: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>
*
*

Acest sit folosește Akismet pentru a reduce spamul. Află cum sunt procesate datele comentariilor tale.