Arhiva Taguri

Atributii comitet executiv

/ Noutati/ 0 comentarii

HOTARÂRE Nr. 1588 din 19 decembrie 2007 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 230/2007 privind înfiintarea, organizarea si functionarea asociatiilor de proprietari Atributii Comitet Executiv ART. 16 Comitetul executiv, format dintr-un numar impar de membri alesi de adunarea generala, reprezinta asociatia de proprietari în administrarea si exploatarea cladirii, cu exceptia atributiilor rezervate exclusiv proprietarilor cu privire la

Mai mult

Contabilitate

/ Noutati/ 0 comentarii

Servicii prestate: Organizam contabilitatea in partida simpla cu ajutorul mijloacelor informatice – program specializat pentru asociatiile de proprietari BlocManagerNET; Generam si Intocmim lunar listele de plată (forma desfasurata) a cotelor de întreţinere pentru fiecare apartament pe baza documenelor existente; Repartizam facturile furnizorilor si prestatorilor de servicii, in cadrul listelor lunare de plata a intretinerii; Generam si intocmim statele de plata a

Mai mult

Administrator bloc

/ Noutati

Administrator bloc – drepturi si obligatii Administratorul este o persoana angajata sau contractata de catre Comitetul Executiv al asociatiei, cu contract de munca, avand obligatia de a asigura managementul administrativ si financiar al asociatiei. Administratorul poate cumula si functiile de contabil si casier, cu acordul Comitetului Executiv, fiind retribuit in consecinta, si raspunzand pentru gestiunea pe care o are in primire

Mai mult

Presedinte asociatie de proprietari

/ Noutati

Presedinte Asociatie de Proprietari – drepturi si obligatii Presedinte le asociatiei de proprietari are ca rol si obligatie principala, reprezentarea intereselor asociatiei ( si implicit ale proprietarilor) in raporturile cu tertii, cat si rol de coordonare a activitatii asociatiei si de urmarire a modului de aplicare a hotararilor Adunarii Generale . Este o persoana aleasa, si in consecinta are de

Mai mult

Cenzor sau comisie de cenzori asociatie de proprietari

/ Noutati

Cenzor sau Comisie de Cenzori – drepturi si obligatii Cenzorul este o persoana aleasa de Adunarea Generala a Proprietarilor, acest organism putand alege o comisie de cenzori formata dintr-un numar impar de persoane ( trei de obicei), sau o singura persoana cu studii medii de specialitate. Cenzorii sunt persoane ce pot fi remunerate prin hotararea Adunarii Generale, ca si membrii

Mai mult