Contabilitate asociatie de proprietari

Actualul administrator sau orice alta persoana angajata de conducerea asociatiei de proprietari va ramane in continuare doar cu atributiile privind activitatea de incasari de la proprietari ,plati catre furnizori si/sau verificari/reparatii (tehnic).


Oferim servicii de administrare contabila ( contabilitate asociatie de proprietari ) pentru Asociatiile de Proprietari, Locatari, Blocuri avand cel mai bun raport calitate/pret din piata.

 1. Organizam contabilitatea in partida simpla cu ajutorul mijloacelor informatice – program specializat pentru asociatiile de proprietari BlocManagerNET;
 2. Generam si Intocmim lunar listele de plată (forma desfasurata) a cotelor de întreţinere pentru fiecare apartament pe baza documenelor existente;
 3. Repartizam facturile furnizorilor si prestatorilor de servicii, in cadrul listelor lunare de plata a intretinerii;
 4. Generam si intocmim statele de plata a angajatilor/colaboratorilor conform fisei de pontaj primite;
 5. Asiguram intocmirea si depunerea on-line a declaratiei 112 cu certificat digital pe site-ul www.e-guvernare.ro, in conformitate cu statul de plata;
 6. Asiguram intocmirea si depunerea REVISAL (cu certificatul nostru);
 7. Asiguram intocmirea si depunerea, semestrial, a Situatiei elementelor de activ si pasiv ale asociatiei catre Primaria de sector;
 8. Asiguram intocmirea si depunerea declaratiilor fiscale necesare catre Administratia Financiara;
 9. Asiguram intocmirea soldurilor de activ si pasiv, lunar (balanta);
 10. Asiguram calcularea (aplicarea) penalizărilor conform sistemului aprobat în Adunarea Generală a proprietarilor (dupa caz);
 11. Asiguram calcularea majorării Fondului de Rulment în functie de decizia Adunarii Generale;
 12. Asiguram completarea si generarea urmatoarelor registre: registrul jurnal; registrul inventar, registrul pentru evidenta fondului de rulment; registrul pentru evidenta fondului de reparatii; registrul pentru evidenta fondului de penalitati; registrul pentru evidenta sumelor speciale, fise furnizori; registru de banca si de casa;
 13. Asiguram asistenta de specialitate la efectuarea controalelor organelor statului;
 14. Emitem si transmitem prin e-mail fisa apartamentului, generata de programul BlocManagerNET;
 15. Prezentam, prin dosarul lunar si/sau avizier virtual, comitetului executiv si cenzorului, situatia financiara a asociatiei (situatia elementelor de activ si pasiv);
 16. Generam si intocmim fisele de apartamente, Fisa oricarui cont folosit (casa, banca, furnizor, orice fel de debit-pe fiecare in parte, avansuri, salarii, cheltuieli, fonduri-etc), Fisa pe operatiuni diverse;
 17. Intocmim si gestionam documentele, in relatia cu angajatul (cereri de concedii, adeverinte);
 18. Vom procesa numai acele acte ce ne sunt remise sau pe care le ridicam in mod direct;


NOTA!

Actualul administrator sau orice alta persoana angajata de conducerea asociatiei de proprietari va ramane in continuare doar cu atributiile privind activitatea de incasari de la proprietari ,plati catre furnizori si/sau verificari/reparatii (tehnic).